Életre keltett történelem

Hétköznapi élet és nem hétköznapi történetek Mátyás király korától a századfordulóig

Céljaink és küldetésünk

Célunk

Az alapító okiratunk szerint “Az alapítvány célja, hogy feltámassza és ápolja a IX-XIX. század történelmi hagyományait, és azt minél szélesebb körben terjessze oktató, szórakoztató jelleggel. Segítsen minden érdeklődőt – mind anyagi, szellemi és gyakorlati formában -, hogy elmélyedhessen ezen korszak egészének vagy részeinek életében, kultúrájában és tudományában.

Az alapítvány célja, hogy gyakorlati ismereteket is nyújtson a tánc, vívás, íjászat, kézművesség és más, az adott korszak szerves részét képező tevékenységekben. A cél érdekében az alapítvány hagyományőrző táborokat, bemutatókat és foglalkozásokat szervez, és más hagyományőrző szervezetekkel együttműködés kialakítására törekszik.”

Az Idő Tengere

A történetünk 2000 őszén kezdődött, amikor néhány lelkes fiatal elhatározta, hogy alkot valami nagyot. A történelmi hitelességet az üzleti érdekek elé helyezve úgy döntöttünk, hogy a történelmi hagyományőrzéshez kapcsolódó tevékenységeket az akkoriban megszokottól gyökeresen eltérő szemlélettel szeretnénk megközelíteni szellemileg és technikailag egyaránt.

Sokat töprengtünk azon, hogy mi az a kép, ami leginkább megragadja gondolatainkat, érzéseink legbelső lényegét. Szerettük volna kifejezni ennek a számunkra különleges, élő és létező, egyszerre külső és belső világnak határtalanságát, így végül megszületett az Idők Tengere, mi deákul Mare Temporis néven neveztetik. Lassan pedig formát öltött az utazók képe, akik bejárják az elmúlt idők útjait, s a mában élve idézik vissza elődeink mindennapjait, a régmúlt idők szellemét.