Mare Temporis

Céljaink és küldetésünk

Célunk

Az alapító okiratunk szerint “Az alapítvány célja, hogy feltámassza és ápolja a IX-XIX. század történelmi hagyományait, és azt minél szélesebb körben terjessze oktató, szórakoztató jelleggel. Segítsen minden érdeklődőt – mind anyagi, szellemi és gyakorlati formában , hogy elmélyedhessen ezen korszak egészének vagy részeinek életében, kultúrájában és tudományában.

Az alapítvány célja, hogy gyakorlati ismereteket is nyújtson a tánc, vívás, íjászat, kézművesség és más, az adott korszak szerves részét képező tevékenységekben. A cél érdekében az alapítvány hagyományőrző táborokat, bemutatókat és foglalkozásokat szervez, emellett más hagyományőrző szervezetekkel együttműködés kialakítására törekszik.”

Az Idő Tengere

A történetünk 2000 őszén kezdődött, amikor néhány lelkes fiatal elhatározta, hogy alkot valami nagyot. A történelmi hitelességet az üzleti érdekek elé helyezve úgy döntöttünk, hogy a történelmi hagyományőrzéshez kapcsolódó tevékenységeket az akkoriban megszokottól gyökeresen eltérő szemlélettel szeretnénk megközelíteni szellemileg és technikailag egyaránt.

Sokat töprengtünk azon, hogy mi az a kép, ami leginkább megragadja gondolatainkat, érzéseink legbelső lényegét. Szerettük volna kifejezni ennek a számunkra különleges, élő és létező, egyszerre külső és belső világnak a határtalanságát, így végül megszületett az Idő Tengere, mi deákul Mare Temporis néven neveztetik. Lassan pedig formát öltött az utazók képe, akik bejárják az elmúlt idők útjait, s a mában élve idézik vissza elődeink mindennapjait, a régmúlt idők szellemét.