Mare Temporis

Tevékenységeink és csoportjaink

Tudjuk, hogy a történelmi múlt eseményeit és a régi korok embereit nem lehet elszigetelten, leszűkített nézőpontokból vizsgálni, ezért igyekszünk több oldalról megközelíteni az általunk kedvelt korszakokat, és tudásunkat minél több irányba fejleszteni.

Vívók és lövészek

Vívócsoportunk többek között Antonio Manciolino, Giovanni dell’ Agocchie és Achille Marozzo 16. századi bolognai vívórendszere és képi források alapján elsősorban nyugati típusú kardvívást művel, amihez a kardon kívül tőrt, bucklert, köpenyt is használnak, nem megfeledkezve a szablyáról sem.

Lövészeink elsősorban a 17. század jellemző fekete lőporos tűzfegyvereivel – muskétákkal, karabéllyal, pisztolyokkal – foglalkoznak. Emellett lándzsavívással, illetve az alabárdok forgatásával is készülnek a nyári csatákra, illetve bemutatókra.

Történelmi táncosok

Táncosaink főként a reneszánsz és kora barokk korszak táncaival, valamint a 19. század kedvelt báli táncainak gyakorlásával, színpompás táncprodukciókba rendezésével foglalkoznak eredeti táncleírásokat követve. Emellett táncházak keretében próbálják megismertetni az érdeklődőket a régi korok báltermeinek hangulatával.

Színjátszók

Színjátszóink középkori és reneszánsz színdarabok, illetve ezekben a korszakokban játszódó kortárs darabok színpadra állításával igyekeznek hitelt érdemlően feleleveníteni a múltat a jelen közönsége előtt, szórakoztatni és egyben tanítani is.

Tűzzsonglőrök

Tűzzsonglőreink a jelenkor legkülönfélébb tüzes eszközeivel elevenítik fel a mutatványosok évszázados hagyományait. Használják a tüzes fejű meteor több fajtáját, tüzes kardot és botot, lángoló angyalszárnyat, karikát és legyezőket.

Angyaltáncosok

Angyaltáncosaink színesen kavargó szárnyakkal táncolva történeteket adnak elő, hangulatokat jelenítenek meg; látványos produkcióik a régi korok misztériumjátékait idézik. A műfaj, bár Európa számos országában már nagy hagyományokkal rendelkezik, Magyarországon még egyedülállónak számít.